Veena O'Sullivan - Geweld tegen vrouwen

download-icon
Eén op de drie vrouwen wereldwijd heeft met geweld te maken gehad. Een onderwerp dat helaas op veel plekken nog steeds taboe is, ook in Nederland. Veena neemt een vriendin mee die het geweld heeft overleefd. Tijdens dit seminar delen zij hun indrukwekkende verhalen van hoop en herstel. Tear is een campagne gestart om de stilte te doorbreken en we moedigen kerken aan om hierin het voortouw te nemen.