Peter Dijkstra - Samenzang - verstand en gevoel

download-icon
In een evenwichtige zangdienst zijn zowel ons verstand als onze gevoel actief betrokken. In dit seminar kijken we naar de rol van het verstand en het gevoel tijdens de samenzang. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En welke gevolgen heeft dit bijvoorbeeld voor de opbouw van een zangdienst? Inhoudelijk en praktisch, interactief en multimediaal.