Henriëtte van Dort en Astrid van Os - Eenheid in Gods Koninkrijk vanuit zakelijk perspectief

download-icon
Hoe kun je streven naar eenheid in deze maatschappij, economie, je bedrijf, je klantenkring? Door de geschiedenis heen hebben we vaak gefaald in deze eenheid. Wat bepaalt dat we ons richten op het individu in plaats van op relaties en eenheid? Wat gebeurt er als we de christelijke principes gaan uitleven? Door te leven vanuit de liefde van God en vanuit het verlangen Gods Koninkrijk te zoeken, Mattheus 6: 31-33? Dat hoeft niet door meer activiteiten te ontplooien, meer tijd te investeren, maar door te zijn daar waar je bent en waar je werkt. Daarvoor heb je een rechtstreekse verbinding met God nodig, om jouw tank gevuld te houden, zodat je kunt geven.