Dick Westerkamp - Jezus volgen en recht voor de armen

download-icon
In de geschiedenis van de kerk zien we vaak polarisatie tussen twee groepen. Er zijn er die zeggen dat het evangelie gaat over verlossing van zondaren door het kruis van Christus. En anderen vinden dat het evangelie alles te maken heeft met hoe je leeft en wat voor keuzes je daarin maakt, bijvoorbeeld ook in politiek opzicht. Hoe houden we die twee bij elkaar? Wat is de verbinding tussen ijveren voor gerechtigheid en geloof in Jezus als Redder en Heer?