Erik Verwoerd - Pionieren vanuit de Protestantse Kerk in Nederland

download-icon
In maart 2016 is de vijftigste pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van start gegaan. Waarom kiest de PKN ervoor te gaan pionieren? Welke lessen hebben we geleerd door te pionieren? Wat zijn aandachtspunten voor wanneer je zelf zo'n verkenner wilt worden?